Bədəndə istənilməz tüklərin təmizlənməsi…. Hamını bezdirən mövzu…

İndiki zamanda bir çox salonlar müxtəlif qiymətlərlə müxtəlif epilyasiya xidmətləri təklif edir. Nəticələr də müxtəlif olur: bəziləri tüklərdən azad olur, bəziləri isə ”ustaların” təcrübəsizliyinə görə aldığı yanıqlardan, bəziləri isə  daha çox çıxan tüklərdən əziyyət çəkir.

Lakin epilyasiyanı başlamazdan öncə  dərinin rəng tipini müəyyən etmək, alerqik xəstəliklərin mövcudluğunu yoxlamaq və dərinin apparata reaksiyasını yoxlamaq vacibdir. Və yalnız bunlardan sonra lazımlı şua dozasını müəyyənləşdirmək olar.

Mumla epilyasiya da həmçinin. Dərinin uzun zamanlıq qızarması, dərinin yuxarı qatının qopardılması, yeni tüklərin yaranması və allerqik reaksiyalar — təcrübəsiz keçirilmiş mum epilyasiyasının nəticəsidir. Keyfiyyətsiz keçirilən epilyasiyanın tərarlanması nəticəsində dəri elastikliyini itirir və çox tez qocalır.

The Sience of Beauty istənilməz tüklərdən ağrısız, effektiv və tez azad olmaq üçün Candela lazer epilyasiyasını təklif edir.

Lazer epilyasiyasına əks göstəriciləri olan pasientlərimiz üçün isə effektivlikdə heç də lazerdən geridə qalmayan mütəxəssislərin əli ilə keçirilən  mum epilyasiyasını təklif edirik.