Üz gözəlliyi

EXILIS ULTRA 360 az

EXILIS ULTRA 360 APARATI İLƏ HƏYATA KEÇİRİLƏN PROSEDURALAR Exilis Ultra 360 aparatı İngiltərənin BTL Aesthetics (BTL Aestetiks) şirkəti tərəfindən istehsal olunub, aparat radiotezlik və ultrasəs ...

Coolifting AZ

Coolifting – qeyri-invaziv cavanlaşdırma və liftinq sahəsində yenilik. Cihazın istehsalçıları dörd təsir amilindən ibarət kombinasiyanı əsas götürüblər: Karboksiterapiya. CO2 toxumalarını doldurur, ...

Fraksion RF cavanlaşma

Lutronic Infini özündә 2 aparatı birlәşdirir: biri – mikroiynәli RF-­terapiya (MFR) üçün, ikincisi isә ­ sәthi RF terapiya (SFR) üçün. “İnfini” yalnız hәkimlәrin deyl, hәmçinin pasiyentlәrin dә ...

Mikronidlinq

Üzü cavan saxlamaq, qırışmasının qarşısını almaq və yaxud bu prosesi bir qədər gecikdirmək, dərini təravətli saxlamaq üçün ağılagəlməz üsullar icad olunub. Bunlardan biri də insanın öz qanı ilə ...

Мезотерапия лица и волос, Infini Lutronic, PRP терапия лица и волос, биоревитализация и ботулинотерапия, чистка лица, пилинг, уходовые процедуры, перманентный макияж, наращивание ресниц, оформление бровей с лучшими мастерами The Science of Beauty.

MEZOTERAPİYA (ÜZ VƏ SAÇLAR)

Üz mezoterapiyası – kosmetoloji çatışmamazlıqların düzəldilməsi üçün  xüsusi vitaminlərin və  preparatların dəriyə  vurulmasıdır. Bu üsul 150 ildir ki məlumdur, demək olar ki 50 ildir tətbiq olunur. ...

PRP терапия лица и волос, мезотерапия лица и волос, Infini Lutronic, биоревитализация и ботулинотерапия, чистка лица, пилинг, уходовые процедуры, перманентный макияж, наращивание ресниц, оформление бровей с лучшими мастерами The Science of Beauty.

PRP TERAPİYA (ÜZ VƏ SAÇLAR)

PRP (Platelet Rich Plasma) üz terapiyası – trombositlərlə zəngin olan, pasiyentə məxsus olan qandan ayrılan plazmanın daxil olunması yolu ilə dərinin cavanlaşdırılması və saçların uzadılması ...

Биоревитализация и ботулинотерапия, Infini Lutronic, PRP терапия лица и волос, чистка лица, пилинг, уходовые процедуры, перманентный макияж, наращивание ресниц, оформление бровей с лучшими мастерами The Science of Beauty.

BİOREVİTALİZASİYA VƏ BOTULİNOTERAPİYA

Biorevitalizasiya - “təbii canlandırma” deməkdir – gialuron turşusu ilə dəri qatlarının təçiz edilməsi yolu ilə kosmetoloji qüsurların müalicəsi və profilaktikası üsuludur. Biorevitalizasiya üz, ...

Чистка лица, Infini Lutronic, PRP терапия лица и волос, биоревитализация и ботулинотерапия, пилинг, уходовые процедуры, перманентный макияж, наращивание ресниц, оформление бровей с лучшими мастерами The Science of Beauty.

ÜZÜN DƏRİN TƏMİZLƏNMƏSİ (ULTRASƏS, MEXANİKİ, QARIŞIQ, YÜNGÜL)

Ultrasəs vasitəsi ilə təmizlənmə -  çirklənmənin aradan qaldırılması üçün nəzərdə tutulmuş apparat kosmetologiyası üsuludur. Bu üsul üz dərisinə sağlam görkəm bəxş edir. Bu üsülun mahiyyəti yüksək ...

Пилинг, мезотерапия лица и волос, Infini Lutronic, PRP терапия лица и волос, биоревитализация и ботулинотерапия, чистка лица, уходовые процедуры, перманентный макияж, наращивание ресниц, оформление бровей с лучшими мастерами The Science of Beauty.

PİLİNQ (ORTA, YÜNGÜL)

Orta pilinq – kimyəvi pilinq növüdür, bərkimiş və ölü hüceyrələrin epidermal və bazal qatlardan aradan qaldırılmasından ibarətdir. Prosedur üz, boyun, qol , dekolte və bədənin başqa problemli ...

Уходовые процедуры, Infini Lutronic, PRP терапия лица и волос, биоревитализация и ботулинотерапия, чистка лица, пилинг, перманентный макияж, наращивание ресниц, оформление бровей с лучшими мастерами The Science of Beauty.

ÜZƏ BAXIM PROSEDURLARI

Dərinin vaxtından tez qocalmasının qarşısını almaq və dəri funksiyalarını dəstəkləmək üçün dəriyə qayğı prosedurlərı tətbiq olunur. The Science of Beauty  üz dərisinin qayğısına qalmaq üçün ...

Bağla