Üz gözəlliyi

Fraksion RF cavanlaşma

Lutronic Infini özündә 2 aparatı birlәşdirir: biri – mikroiynәli RF-­terapiya (MFR) üçün, ikincisi isә ­ sәthi RF terapiya (SFR) üçün. “İnfini” yalnız hәkimlәrin deyl, hәmçinin pasiyentlәrin dә ...

Mikronidlinq

Üzü cavan saxlamaq, qırışmasının qarşısını almaq və yaxud bu prosesi bir qədər gecikdirmək, dərini təravətli saxlamaq üçün ağılagəlməz üsullar icad olunub. Bunlardan biri də insanın öz qanı ilə ...

MEZOTERAPİYA (ÜZ VƏ SAÇLAR)

Üz mezoterapiyası – kosmetoloji çatışmamazlıqların düzəldilməsi üçün  xüsusi vitaminlərin və  preparatların dəriyə  vurulmasıdır. Bu üsul 150 ildir ki məlumdur, demək olar ki 50 ildir tətbiq olunur. ...

PRP TERAPİYA (ÜZ VƏ SAÇLAR)

PRP (Platelet Rich Plasma) üz terapiyası – trombositlərlə zəngin olan, pasiyentə məxsus olan qandan ayrılan plazmanın daxil olunması yolu ilə dərinin cavanlaşdırılması və saçların uzadılması ...

INFINI LUTRONIC

Infini Lutroniс -in üstünlükləri: - ilk seansdan nəticə - dəri 5-7 yaş cavan görünüş alır; - sürətli reabilitasiya; - proseduru hər mövsüm istifadə etmək mümkündür. İstifadəsi üçün göstərişlər: ...

BİOREVİTALİZASİYA VƏ BOTULİNOTERAPİYA

Biorevitalizasiya - “təbii canlandırma” deməkdir – gialuron turşusu ilə dəri qatlarının təçiz edilməsi yolu ilə kosmetoloji qüsurların müalicəsi və profilaktikası üsuludur. Biorevitalizasiya üz, ...

ÜZÜN DƏRİN TƏMİZLƏNMƏSİ (ULTRASƏS, MEXANİKİ, QARIŞIQ, YÜNGÜL)

Ultrasəs vasitəsi ilə təmizlənmə -  çirklənmənin aradan qaldırılması üçün nəzərdə tutulmuş apparat kosmetologiyası üsuludur. Bu üsul üz dərisinə sağlam görkəm bəxş edir. Bu üsülun mahiyyəti yüksək ...

PİLİNQ (ORTA, YÜNGÜL)

Orta pilinq – kimyəvi pilinq növüdür, bərkimiş və ölü hüceyrələrin epidermal və bazal qatlardan aradan qaldırılmasından ibarətdir. Prosedur üz, boyun, qol , dekolte və bədənin başqa problemli ...

ÜZƏ BAXIM PROSEDURLARI

Dərinin vaxtından tez qocalmasının qarşısını almaq və dəri funksiyalarını dəstəkləmək üçün dəriyə qayğı prosedurlərı tətbiq olunur. The Science of Beauty  üz dərisinin qayğısına qalmaq üçün ...

PERMANENT MAKYAJ

Qaşların permanent tatuajı – indiki zamanda ən çox tələb olunan  kosmetik prosedurlardan biridir. Prosedurun mahiyyəti epidermisin yuxarı qatlarına, dəri səthində 3 – 6 il saxlanan  boya ...

Bağla