Bükülmə — tez zamanda sellüulit və piy qatlarından azad olmaq  və arıqlamaq üçün ən effektiv üsullardan biridir.

Bükülmə proseduru mübadilə prosesini tezləşdirir, istilikvermə prosesini azaldır və antisellülitik kremlərin dərialtı sellülöz qatına daxilini aktivləşdirir.

Bükülmənin əsas cəhətlərindən biri də nəticələrin tez üzə çıxmasıdır.

Pasientin istəyindən aslı olaraq bükülmə ayaq və ya qarın nahiyəsində tətbiq olunur.

Bükülmənin  müxtəlif növləri olur, onlar bir-birindən nəticələri ilə fərqlənir: bal, kofe, xardal, şokolad, yağ, meyvə, gil, sirkə, yosun və düyü ilə hazırlanır.