Xidmətlər

Saç gözəlliyi

The name of the servicePrice
KERAPLASTİKA 60-80 AZN
OMBRE 70-150 AZN
BLONDLAŞDIRMA (“MELİROVANİE”) 50-150 AZN
KERATİN DÜZLƏNMƏSİ 100-150 AZN
LAMİNASİYA (SAÇLARIN BƏRPASI) 60-80 AZN
KOLORLAŞDIRMA 50-150 AZN
ZİYAFƏT SAÇ DÜZÜMÜ 50-150 AZN
SAÇ DÜZÜMÜ 15-30 AZN
SAÇ KƏSİMİ 20-50 AZN

Üz gözəlliyi

The name of the servicePrice
QAŞLARIN KORREKSİYASI (RƏNGLƏNMƏSİ) 10-12 AZN
KİPRİKLƏR (QAYNAQ, YUMMİ LASHES) 70 AZN
PERMANENT MAKYAJ 100-150 AZN
ÜZƏ BAXIM PROSEDURLARI 40-150 AZN
PİLİNQ (ORTA, YÜNGÜL) 40-100 AZN
ÜZÜN DƏRİN TƏMİZLƏNMƏSİ (ULTRASƏS, MEXANİKİ, QARIŞIQ, YÜNGÜL) 50 AZN
BİOREVİTALİZASİYA VƏ BOTULİNOTERAPİYA 150-200 AZN
INFINI LUTRONIC 150-300 AZN
PRP TERAPİYA (ÜZ VƏ SAÇLAR) 100 AZN
MEZOTERAPİYA (ÜZ VƏ SAÇLAR) 1 prosedur - 50 AZN
Mikronidlinq 70-80 AZN
Fraksion RF cavanlaşma 70-80 AZN

Əl və ayaq gözəlliyi

The name of the servicePrice
AYAQ MASAJI 40 AZN
AYAQLARIN PARAFİN TERAPİYASI 15 AZN
PEDİKUR (SPA-PEDİKUR) 55 AZN
ƏLLƏRİN PARAFİNLƏ TERAPİYASI 10 AZN
IBX SİSTEM (DIRNAQ BƏRPASI) 35 AZN
ŞELLAK 30 AZN
DIRNAQLARIN GELLƏ ÖRTÜLMƏSİ 40 AZN
DIRNAQ DİZAYNI 30 AZN
DIRNAQ QAYNAĞI 70-80 AZN
MANİKÜR (SPA MANİKÜR) 20 AZN

Bədən gözəlliyi

The name of the servicePrice
XALIN ARADAN QALDIRILMASI 30 AZN
BƏDƏN KORREKSİYASI ÜÇÜN MASAJ 50-80 AZN
LAZER VƏ MUM EPİLYASİYASI 10-100 AZN
MİKROTOK TERAPİYASI 6 процедур - 120 AZN
RF LİFTİNQ 25 AZN
KAVİTASİYA 70 AZN
PRESOTERAPİYA 25 AZN
MİOSTİMULYASİYA 25 AZN
BÜKÜLMƏ 40 AZN
Lipolazer  70-80 AZN
Bağla