Qaşların sapla korreksiyası –  dəri ilə təmas zamanı adi sapın və maqqaşın ala bilməyəcəyi tüklərin alınması, xüsusi kosmetik sapla tətbiq olunur. Ona görə bu üsul daha effektiv sayılır. Bu üsulun üstün cəhətləri tətbiqinin tezliyi və ideal qaş effektidir.

Qaşların xna  ilə rənglənməsi və ya biotatuaj – son zamanlar məşhur olan qaş korreksiyası üsullarından biridir. Bu üsulun başqalarından fərqi onun təhlükəsizliyi və təbiiliyindən ibarətdir.

Biotatuaj dəri səthinə vurulur və buna görə ağrısızdır. Bu üsulun nəticələri 4 – 5 həftə dəridə qalır.

Biotatuaj hamilə qadınlara və laktasiya  zamanı da tətbiq oluna bilər.